TTE subcostal systolischer Reflux Lebervene

TTE subcostal1 systolischer Reflux Lebervene

TEE Lebervene systRückfluss

TEE ME4Ch TKcolour

TEE RVinflow outflow TKcolour

TTE_A4Ch_Colour_02

TTE_subcostal_colour_01

TTE_A4Ch_Vcontracta_01

ein Produkt von Websolutions (Inselspital)